Acest site folosește cookies pentru a furniza servicii și funcționalități personalizate. Prin vizitarea site-ului nostru, îți dai acordul pentru descărcarea acestor cookies. Am inteles

Poți afla mai multe despre cookies și poți schimba setările lor aici.
14 iunie 2006

Model Contract Afiliere

CONTRACT DE AFILIERE


I. PARTILE CONTRACTANTE

Incheiat astazi ............. , intre:


SC. Servicii Online Solution S.R.L. cu sediul in Str. Partizanilor nr.3, Bl. M10-43 Sector 6, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/3923/2002, cod fiscal R15289803, cont nr. RO60 BPOS 7050 3223 252R OL01 deschis la Banc Post Suc Floreasca, reprezentata prin dl. Eugen Totilca in calitate de Director General, denumita in continuare VANZATOR.

(pentru firme)


S.C. ............................. cu sediul in ..................................................... inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ......................... avand cont de virament nr. .............................................deschis la Banca....... .............................., reprezentata prin dl. ........ in calitate de ......................................., denumita in continuare AFILIAT.

(pentru persoane fizice)
Subsemnatul ............................................... cu domiciliul in ...................., str. ........................, nr..., judetul ..............., posesor al BI/CI nr. ..... seria .....
eliberat de Pol. ............................. denumit in continuare AFILIAT.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art1. Obiectul prezentului contract consta in afilierea celor doua parti contractante prin care Afiliatul urmeaza sa desfasoare actiuni de promovare a produselor Vanzatorului. In schimbul acestui serviciu Vanzatorul se obliga sa plateasca Afiliatului un comision de 5% din prima comanda cat si pentru comenzile ulterioare facute de clientii adusi pe site-ul web de vanzare carti al VANZATORULUI prin intermediul campaniei de promovare. Aceste comisioane pot fi modificate ulterior de catre VANZATOR, insa cu o notificare prealabila a AFILIATULUI de cel putin 3 zile.

III. OBLIGATIILE AFILIATULUI

Art1. Sa nu foloseasca tehnici ilegale si abuzive de promovare a site-ului VANZATORULUI. Printre aceste tehnici se inteleg: spam, pop-ups, pop-unders, exit pages precum si orice alte tehnici care forteaza vadit sau ascuns vizitatorul sa viziteze site-ul VANZATORULUI.

Art2. Sa nu promoveze site-ul si oferta VANZATORULUI pe site-uri ilegale si imorale (ex: site-uri pornografice, hacking, piraterie, calomnie, etc).

Art3. Sa prezinte informatii corecte si actualizate despre site-ul si oferta VANZATORULUI.

Art4. Sa fie de acord cu toate aspectele tehnice ale prezentului contract si sa solicite informatii VANZATORULUI in vederea clarificarii lor.


Nota: VANZATORUL isi rezerva dreptul sa anuleze comisionul AFILIATULUI in cazul incalcarii acestor clauze.


IV. OBLIGATIILE VANZATORULUI

Art1. Sa inregistreze corect comenzile cumparatorilor intrati in site la recomandarea AFILIATULUI.

Art2. Sa ofere AFILIATULUI statistici in timp real ale comenzilor si comisionului ce i se cuvine.

Art3. Sa realizeze plata in cel mult 15 zile de la data solicitarii AFILIATULUI, in cazul in care conditiile de plata sunt indeplinite.

V. PLATA COMISIONULUI

Art1. O plata se poate face numai in cazul acumularii unui comision de minim 500.000 lei, la solicitarea prin email sau telefon a AFILIATULUI.

Art2. VANZATORUL se obliga sa plateasca AFILIATULUI un procent de 5% din prima comanda cat si din comenzile ulterioare pentru fiecare client intrat pe site in urma recomandarii AFILIATULUI. Plata se realizeaza prin mandat postal sau transfer bancar.V. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art1. Prezentul contract isi inceteaza activitatea in urmatoarele situatii:
a) la cererea oricarei parti
b) la incalcarea de catre AFILIAT a clauzei III.2
c) in cazul dizolvarii oricareia dintre parti;
d) in cazul declansarii procedurii falimentului oricareia dintre parti..


VI. ALTE CLAUZE

Art1. Eventualele litigii intervenite intre parti in legatura cu executarea obligatiilor decurgand din prezentul contract se vor solutiona pe calea arbitrajului insitutionalizat de catre curtea competenta din localitatea VANZATORULUI, daca aceastea nu au fost stinse pe cale amiabila.

Art2. VANZATORUL si AFILIATUL au cazut de acord asupra aspectelor tehnice incluse si subintelese in aces acord.

Art3. VANZATORUL isi rezerva dreptul de a face publice informatiile statistice legate de comisionul AFILIATULUI.

Art4. VANZATORUL isi rezerva dreptul de a modifica comisioanele oferite si se angajeaza sa anunte in prealabil afiliatul de modificari.


VANZATOR
S.C. Servicii Online Solution SRL
Eugen Totilca
Inapoi
Vizualizari: 8369